СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

"ПЪЛМЕД" С НОВА АПАРАТУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

"ПЪЛМЕД" С НОВА АПАРАТУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТГалерия стр. 49

11.10.2016Модерна апаратура, която служи за диагностика и оценка на заболяването остеопороза вече работи в ДКЦ и университетска болница "Пълмед" в Пловдив. Техниката е за измерване на костна плътност и помага на специалистите при иницииране на лечение и измерване на ефекта от приложената терапия при едно от най-честите костни заболявания в напреднала възраст

"Симптоматиката при тези пациенти е сравнително бедна. Обикновено те са с оплаквания от болка от механичен тип в гърба и често при тях остеопорозата се диагностицира едва при настъпването на патологични фрактури

Диагнозата се основава на анализа на клиничната картина, рисковите фак тори и резултатите от лабораторните (маркери на костния метаболи зъм и минерална обмяна) и образните изследвания остеодензитометрия и рентгеногра фий за настъ пили фрактури

Данните от измерването на костната минерална плътност - остеодензитометрия, посредством апаратурата DEXA, с която вече разполага и ДКЦ и УМБАЛ "Пълмед", са важен елемент от диагностиката и проследяването на болестта, както и условие на НЗОК за предписване на медикаментозно лечение", коментира д-р Любомир Сапунджиев, началник отделение по ревматология в Университетска болница "Пълмед".

По дефиниция на Световната здравна организация остеопорозата представлява прогресивно системно заболяване на костния скелет, което се характеризира с понижена костна маса и влошена микроархитектоника на костта, водещи до повишена чупливост на костите и повишен риск от фрактури.

Засягащо до 85% от жените в напреднала възраст

Значимостта на заболяването се определя от повишената честота на фрактурите на бедрената шийка, прешлените и предмишницата, голямата социална значимост на тези състояния и последващите усложнения за здравословното състояние на пациентите.

Специалистите съветват изследването дамите да извършат през ранната менопауза - 6 месеца след спиране на менструалния цикъл, за да може да се оцени навреме рискът от развитие на заболяването.