СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

24 часа - Безплатни профилактични прегледи

24 часа - Безплатни профилактични прегледи 24 часа - Безплатни профилактични прегледи 24 часа - Безплатни профилактични прегледи
24 часа - Безплатни профилактични прегледи

Клиника по вътрешни болести - Ендокринология
обявява месец Януари 2018 година за месец на отворените врати за безплатни прегледи и консултации.
Прегледите ще се осъществяват в ДКЦ ПЪЛМЕД -приемно- консултативния кабинет по Ендокринология в блок С от 09.00- 15.00 часа.