СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

Обява

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че  имаме инвестиционно предложение: „Изграждане на хранителен блок със заведения за обществено хранене и паркинг към здравен комплекс „Пълмед“, в имот 56784.510.936 УПИ XII-185 – общ. Обслужване от кв. №1 по плана на Ж.К. Кишинев, гр. Пловдив

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становище могат да го направят писмено в Община Пловдив или в РИОСВ, гр. Пловдив, бул. „Марица“ 122