СПЕШНА ПОМОЩ 032 607 369
EN
VIP профилактика Online Резултати
Back to top hospitalpulmed.bg

Списък на общопрактикуващи лекари с кабинети в ДКЦ "Пълмед"

СПИСЪК НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ С КАБИНЕТИ В ДКЦ "Пълмед":
 
 
1.Д-р Борис Костов, тел. 0899996907 ет. 2 каб. 202
понеделник- 07.30 - 12.00
вторник - 13.30 - 17.30
среда - 07.30 - 12.00
четвъртък - 13.30 - 17.30
петък - 07.30 - 12.00   
 
2.Д-р Данаил Стоянов,  - тел.0886053920 ет. 2 каб. 201 
понеделник- 08.00 - 13.00
вторник - 13.00 - 18.00
среда - 08.00 - 13.00
четвъртък - 13.00 - 18.00
петък - 08.00 - 13.00   

3. Д-р Диана Доденова, , тел.0898421586 ет. 2 каб. 207
понеделник- 09.00 - 13.00
вторник - 13.00 - 17.00
среда - 09.00 - 13.00
четвъртък - 13.00 - 17.00
петък - 09.00 - 13.00   
 
4. Д-р Талеб Табит- тел. 0886/523847
понеделник- 15.00-18.00
вторник- 15.00-18.00
сряда- 15.00-18.00
четвъртък- 15.00-18.00
петък- 15.00-18.00
5.Д-р Зорка Петрова - тел.: 0898/236500, ет.2, каб.206
понеделник-08.00-12.30
вторник-13.00-16.00
сряда-08.00-12.30
четвъртък-13.00-16.00
петък-13.00-16.00
6. Д-р Лучия Стайкова - тел.: 0888/433054
Понеделник- 13:00-18:00
Вторник- 08:00-13:00
Сряда- 13:00-18:00
Четвъртък- 08:00-13:00
Петък- I смяна на четни числа;II смяна на нечетни числа