Клиника по Вътрешни болести

Отделението по Вътрешни болести е разположено на 4-ти етаж, блок С в УМБАЛ"Пълмед" и е профилирано в няколко направления:
Профилактика, диагностика и лечение на Вътрешни болести, гастроентерологични и ендокринологични заболявания.
Отделението е оборудвано с последно поколение ендоскопска апаратура и в него работят водещи лекари и екипи в гастроентерологията и ендокринологията.

Манипулациите, които се извършват в отделението са:
- гастрскопия
- колоноскопия
- ехография на коремни органи
- ендоскопска хемостаза
- полипектомия на полипи в хранопровод, стомах и дебело черво
-екстракция на чуждо тяло в ГИТ

В звеното се осъществява диагностика и лечение на цялата палитра гастроентерологични и ендокринни заболявания.
Осигурен е напълно свободен и своевременен достъп както до амбулаторна, така и до болнична медицинска помощ на всички осигурени от националната здравно-осигурителна система български граждани, осигурени от здравно-осигурителните фондове граждани, както и на желаещите сами да заплатят за оказаните медицински услуги български и чужди граждани. Отделението осигурява денонощна помощ при всички спешни и неотложни състояния в гастроентерологията - кървене от гастроинтестиналния тракт, чуждо тяло, декомпенсация на хронични чернодробни заболявания, заболявания на хепато-билиарната система, декомпенсиран захарен диабет.
Осъществява се лечение и проследяване на пациенти със Захарен диабет и Болести на щитовидната жлеза. Специално внимание се отделя на обучението на диабетно болните. Отделението разполага с най-модерната ехографска апаратура – с доплерова диагностика за прецизен оглед на щитовидната жлеза и коремни органи.